Hoofdsubsidiënt:


Hoofdsponsor:
Word nu donateur


Wordt u ook donateur van het Ouderen Songfestival?
Het Ouderen Songfestival heeft uw steun hard nodig. De Gemeente Amsterdam biedt weliswaar structurele ondersteuning, maar deze is niet toereikend. Ook úw financiële steun hebben we nodig om het Ouderen Songfestival jaarlijks te kunnen organiseren.

U kunt het Ouderen Songfestival financieel ondersteunen door middel van een eenmalige óf een periodieke gift. De Stichting JAM, die het Ouderen Songfestival organiseert, is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie valt daardoor binnen de daarvoor geldende belastingregeling en is zodoende aftrekbaar van uw jaarlijkse inkomstenbelasting.

Door op onderstaand formulier te klikken, het uit te printen en op te sturen, meldt u zich aan als donateur en machtigt u ons uw bijdrage automatisch te incasseren. Uw schenking kan een eenmalige gift zijn of een vaste bijdrage die op ieder moment herroepbaar is.

Wij zien er naar uit u als donateur te verwelkomen!

Rob van Waaijen, directeur Stichting JAM


Print formulier en word DonateurHoofdsubsidiënt:


Hoofdsponsor: